Kaffets historia

Kaffets historia

Svenskar är idag ett av världens mest kaffedrickande folk och det kan därför förefalla rätt överraskande att bruket är relativt nytt. Åtminstone i historiska mått mätt! Medan våra förfäder vikingarna glatt sörplade i sig mjöd och även hade prövat på vin så fanns kaffe inte ens i deras vokabulär. När kaffet till sist anlände till dessa nordliga breddgrader så innebar det inte att hela folket plötsligt började fika, utan det var länge en dryck förbehållen de mer priviligierade klasserna.

De första kaffedrickarna

Riktigt hur länge människan har konsumerat kaffe är man inte till hundra procent säker på men mycket tyder att det skedde någon gång på 500-talet e.Kr. då ett inhemskt folk i Etiopien upptäckte att kaffeplantan hade en stimulerande och uppiggande effekt på dem. Eftersom de bodde i ett område som hette Kaffa, fick plantan sitt namn efter den och än idag så använder man variationer på det ordet på alla världens språk.

Snart började intresset för plantan sprida sig och ungefär på 1000-talet hade man etablerat dess medicinska effekter så pass mycket att läkare använde den som en viktig ingrediens. Kaffet odlades i flera områden men det var framförallt i en stad i Jemen som hette Mocka där man börja dricka kaffe på allvar efter att man kommit fram till att kaffebönan bäst åtnjöts om man malde och rostade den och sedan serverade den som en dryck.

Det är alltså nu, i början på 1400-talet, som kaffedrickandets historia började på allvar då drycken spred sig som en löpeld i framförallt Mellanöstern. I och med det Osmanska rikets framfart blev kaffet en viktig dryck inom den islamska kulturen, och med de stora handelsrutterna och kontakterna med Europa hamnade den snart även i västerlandet.

Kaffet kommer till Europa

Det var framförallt venetianare som först intresserade sig för den nya innedrycken då de handlade mycket med osmanerna. Under deras besök till viktiga städer som Konstantinopel (dagens Istanbul) och Smyrna (dagens Izmir) träffade de på så kallade kaffehus där man möttes både socialt och professionellt. Modet fick följa med till Europa och på 1600-talet fanns det kaffehus i flera länder. De stora kolonialmakterna som England och Holland startade egna odlingar i bland annat Västindien och kommersen växte allt mer.

I Sverige blev kaffet populärt efter att kung Karl XII kom hem år 1715 efter en längre tids exil i det Osmanska riket. Där hade han upptäckt många saker som han gillade, bland annat annorlunda klädstilar och köttbullar, och kaffet hade snabbt blivit en av hans favoritdrycker. Med kungens antågande med kaffekoppen i högsta hugg ville Sveriges aristokrater genast efterlikna honom, och trots att drycken redan funnits i landet i några årtionden så var det först nu som den verkligen slog igenom.