Kaffe och te

Snus istället för cigaretter till kaffet

Idag är det fortfarande många som röker när de dricker kaffe. Att röka ses inte särskilt positivt i Sverige, men att sluta är faktiskt inte så enkelt. Ett sätt är att övergå till snus istället. […]

linda   Kaffe och te
DETAIL

Allt om te

I vanligt tal brukar man ofta prata om olika personer som antingen är kaffe- eller temänniskor. Visst finns det många som dricker båda, och detta med

linda   Kaffe och te
DETAIL

Teets historia

Kina är världens största producent av te med en produktion om nära en miljon ton om året, och det är egentligen som sig bör eftersom det är härifrån

linda   Kaffe och te
DETAIL

Kaffets historia

Svenskar är idag ett av världens mest kaffedrickande folk och det kan därför förefalla rätt överraskande att bruket är relativt nytt. Åtminstone i his

linda   Kaffe och te
DETAIL

Vad är kaffe?

Vi dricker litervis med kaffe i Sverige men hur många vet med handen på hjärtat vad det är för någonting. Visst känner de flesta till att det handlar

linda   Kaffe och te
DETAIL

Kaffe och långt liv

Huruvida kaffe är nyttigt eller inte har länge varit en omdiskuterad fråga och genom åren har det ständigt kommit rön som talar för och emot. Nu komme

linda   Kaffe och te
DETAIL
applay