Vad är kaffe?

Vad är kaffe?

Vi dricker litervis med kaffe i Sverige men hur många vet med handen på hjärtat vad det är för någonting. Visst känner de flesta till att det handlar om kaffebönor och att det är en dryck som kommer någonstans sydöstifrån, men rent biologiskt, vad är kaffe egentligen?

Kaffe kommer ifrån en speciell afrikansk växt som kallas för kaffebuske. Busken kan bli ganska stor, till och med som ett träd på tio meter och det finns ett antal olika arter som man får olika kaffebönor från. De två vanligaste kaffesorterna är arabiskt kaffe, som är den vanligaste och står för den största delen av världens kaffeproduktion, och robustakaffe som naturligt växer i de mest tropiska delarna av Afrika och som har en starkare smak än arabiskt. Det gör att denna sort framförallt används när man skall göra espresso, men den görs också till pulverkaffe.

Oavsett vilken typ av buske man odlar så är det dess bönor, eller frön, som rostas och görs till kaffe. Fröna kommer ifrån röda bär som växer på busken och man plockar dem fortfarande för hand. Efter det måste fröna avlägsnas från köttet och det sker på olika sätt, bland annat genom skrapning eller sköljning. När man utvunnit bönorna blötläggs de under en tid och får sedan soltorka tills de är helt torra. Så kan de hålla sig under många månader men innan man gör dem till dryck måste de rostas och malas. När detta väl är gjort bör kaffet bryggas och drickas inom några veckor, annars försämras smaken och kvaliteten avsevärt.